Valorile PRM

Partidul România Mare  apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă și etnică a cetățenilor români apartținând minorităților naționale, în conformitate cu reglementările internaționale.

Partidul România Mare  promovează egalitatea șanselor pentru toți cetățenii, solidaritatea umană și valorile familiei. El recunoaște rolul important al tinerilor și femeilor în viața socială, economică și politică a țării și adoptă măsuri pentru formarea și afirmarea acestora în Partid și societate.

Partidul România Mare  acționează pentru dezvoltarea economiei naționale, ca o condiție necesară asigurării unui trai decent tuturor cetățenilor țării și fericirii poporului român.

Partidul România Mare  combate, ep toate căile legale, acțiunile persoanelor, organizațiilor și partidelor care atentează la independența, unitatea și suveranitatea României.

Partidul România Mare  militează pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările lumii, relații bazate pe principiile și normele dreptului internațional.

Singura salvare este

Partidul România Mare!