Astăzi, cu ocazia sărbătorii religioase a Bunei Vestiri, este serbată Ziua Poliției Române, cu ocazia împlinirii a 199 de ani de când Grigore Dimitrie Ghica, domnitorul Țării Românești, a înmânat șefului Agiei (instituția poliției din acea perioadă), Marele Agă Mihăiță Filipescu, drapelul  instituției menționate!

În prezent Poliţia Română constituie serviciu public specializat, fiind instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii!

  Îndeplinirea atribuțiilor de importanță majoră pe care le posedă Poliția Română, nu a fost, nu este și nu va fi posibilă, fără activitatea acelor membri ai  personalului acesteia, pentru care profesia de polițist este una de vocație, activitate căreia îi acordăm o justă apreciere! 

 În această zi de sărbătoare, Conducerea Partidului România Mare adresează întregului personal al Poliției Române urări de sănătate și de realizări profesionale deosebite în nobila activitate de protejare a persoanelor și comunității!

Biroul de presă PRM

25 martie 2021