La data de 26 martie 1990 a fost înființat Serviciul Român de Informații, organ de stat specializat în domeniul securității naționale care are atribuții în domeniul protejării valorilor democratice și protejarea intereselor naționale ale României, asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea ordinii de drept, stabilității sociale, climatului de bună conviețuire interetnică și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție!

Îndeplinirea atribuțiilor de importanță majoră pe care le posedă Serviciul Român de Informații, este realizată prin activitatea membrilor  personalului acesteia, profesioniști care se bucură de întreaga noastră apreciere! 

 În această importantă zi, Conducerea Partidului România adresează întregului personal al Serviciului Român de Informații, urări de sănătate și de realizări profesionale în activitatea de maximă importanță pe care o desfășoară!

PATRIA ANTE OMNIA!

Biroul de presă PRM

26 martie 2021